Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί από τις εκπαιδευτικούς:   ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΕΠΑΤΟΥ (ΜSc Εκπαιδευτικός Μουσικής, Μέλος συγγραφικής ομάδας  Διδακτικού Πακέτου «Μουσική Ε΄ Δημοτικού»)   ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ (Εκπαιδευτικός Μουσικής, Διδάκτωρ ΤΜΣ Ιονίου Παν/μίου,  «Μέλος της συγγραφικής ομάδας του Διδακτικού Πακέτου Μουσικής Α΄ και Β΄ Δημοτικού»)   ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕΡΑΚΑΚΗ (Καθηγήτρια Μουσικής, Διδάκτωρ Μουσικής Παιδαγωγικής ΕΚΠΑ)