Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι το Σχολείο μας αναπτύσσει ειδική ακαδημαϊκή συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημος φορέας των εξετάσεων γλωσσομάθειας των πανεπιστημίων Cambridge και Michigan.   Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα διενεργηθεί από την Ελληνοαμερικανική Ένωση, μέσα στον χώρο του Σχολείου μας, επίσημη εξέταση προσομοίωσης επιπέδου Β2, για το πτυχίο ECCE (Michigan).   H εξέταση θα πραγματοποιηθεί [....]