Ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Ενσαρκωμένος Λόγος που ενοικεί μέσα μας, να μας χαρίζει το φως Tου και να είναι Αρωγός σε κάθε μας σκέψη, σε κάθε μας προσπάθεια.   Χαρούμενα Χριστούγεννα και ευλογημένο το Νέο Έτος!   Εκ μέρους των Αδελφών, των Διευθυντών και όλης της Εκπαιδευτικής και Διοικητικής Κοινότητας της Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος Ιωσήφ»   Η Γενική Διευθύντρια Soeur Espérance