Το 2017 είχε ονομαστεί «Έτος Καζαντζάκη». Με αφορμή το γεγονός αυτό οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου εργάστηκαν πάνω σε αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταξιδέυοντας» του Ν. Καζαντζάκη. Αφού διάβασαν και επεξεργάστηκαν τα κείμενα, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας των Καλλιτεχνικών αποτύπωσαν με χρώματα και σχέδια τα τοπία καθώς και τα συναισθήματα που προσπάθησε να αποδώσει ο συγγραφέας. Στη συνέχεια όλα τα έργα των παιδιών [....]