Η Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ»  προκηρύσσει και φέτος τέσσερις υποτροφίες για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-19, ως κίνητρο επιμέλειας και προόδου.   Πιο συγκεκριμένα θα διενεργηθούν εξετάσεις για να δοθούν υποτροφίες στους δύο (2)  πρώτους επιτυχόντες μαθητές προερχόμενους από το Δημοτικό της Σχολής και στους δύο (2) πρώτους επιτυχόντες μαθητές από άλλα Δημοτικά σχολεία. Οι υποτροφίες καλύπτουν όλο [....]