Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού σε Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης (Appreciative Inquiry) στην σχολική κοινότητα».