Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, η Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ» συμμετείχε και φέτος, με 17 μαθητές /-ριες, στο 14ο Γαλλόφωνο Διεθνές Συνέδριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών – Modele Francophone des Nations Unies (MFNU), το οποίο  πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Λύκειο Vincent Van Gogh στη Χάγη, από την 23η  Μαρτίου έως τις 25 Μαρτίου 2018, με γενικό θέμα «Κλιματικές αλλαγές και προστασία του περιβάλλοντος » – « Changements [....]