Χριστουγεννιάτικο ΒΑΖΑR στο Δημοτικό της Ελληνογαλλικής Σχολής «Saint Joseph» το Σάββατο 8/12/2018 10.00 π.μ.- 3.00 μ.μ.