Η 30η  Ιανουαρίου, είναι  μια ιδιαίτερη ημέρα για κάθε εκπαιδευτικό, για κάθε μαθητή, για κάθε σχολείο. Οι τρεις Ιεράρχες μέσα από την εφαρμογή του Ευαγγελίου στη ζωή τους, στέλνουν πάντα επίκαιρο το μήνυμά τους:  προσφορά παιδείας προς τα όλα παιδιά, προσφορά αλληλεγγύης και βοήθειας προς κάθε συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη.