Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών μας Επισκέψεων και της Ευέλικτης Ζώνης οι μαθητές της Α΄ τάξης  την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 πραγματοποίησαν εκπαιδευτική  επίσκεψη στην οργάνωση ΔΡΩ και παρακολούθησαν το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Μέλισσες και Μέλι». Πρόκειται για εκπαιδευτικό – βιωματικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να βιώσουν με τις ίδιες τις αισθήσεις τους «το θαύμα της μέλισσας». Με τη βοήθεια των εμψυχωτών [....]