Οι μαθητές της Γ΄τάξης επισκέφτηκαν την Πίστα Κυκλοφοριακής Αγωγής Kartland. Το θέμα της Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι πολύ σημαντικό και απασχολεί την καθημερινότητά μας, την υγεία μας και γενικότερα την ίδια μας την ζωή. Πρόκειται για διαδραστικό παιχνίδι ομάδων με όλα τα παιδιά να συμμετέχουν στις δράσεις και στις πρωτότυπες κατασκευές. Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες της Κυκλοφοριακής Αγωγής, ώστε να συμπεριφέρονται [....]