Συντελεστές της Γιορτής Οργάνωση-Συντονισμός: Στέλλα Αλβέρτη. Χορογραφίες Β΄, Δ΄, Ε΄ τάξεων: Μαρία Μέλλου. Χορογραφίες Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ τάξεων: Χριστίνα Ζούρου. Καλλιτεχνική Επιμέλεια-Κείμενα-Μουσική-Power Point: Γιώτα Καραγιάννη.