Γαλλία – Ελβετία  2019 Ξεκινώντας από τη Ζυριχη , θαυμάσαμε  τους καταρράκτες  του Ρήνου, γνωρίσαμε την παλιά πόλη της Λουκέρνης και κατεβήκαμε σχεδόν 100 μέτρα κάτω από τη γη στη σήραγγα του CERN όπου πραγματοποιείται το πείραμα CMS . Μετά την επίσκεψη-ενημέρωση στο κτίριο του ΟΗΕ , ανεβήκαμε το Chamonix και με το αλπικό τρενάκι προσεγγίσαμε τον μεγαλύτερο παγετώνα της Γαλλίας Mer De Glace όπου [....]