Σας υπενθυμίζουμε ότι ο μαθηματικός διαγωνισμός «Πυθαγόρας» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στο Γυμνάσιο-Λύκειο της Ελληνογαλλικής Σχολής «Saint Joseph».