Την Τρίτη 3 Μαρτίου, στο μάθημα του Oμίλου Αντιλογίας Γυμνασίου-Λυκείου συμμετείχε η Δάφνη Γιακουμάκη, απόφοιτος της Σχολής μας , φοιτήτρια στη Νομικής Σχολή Αθηνών και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ομίλου του Λυκείου. Μας μετέφερε την πολυετή εμπειρία της τόσο από τον Όμιλο του σχολείου μας, όσο και από τη συμμετοχή της στην ομάδα Αντιλογίας της Νομικής. Μετά από πρότασή της, αναλύσαμε το θέμα [....]