Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, η ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού Υποτροφιών μετατίθεται για το Σάββατο, 30 Μαΐου.