Ο όμιλος Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών ξεκινά και φέτος στο σχολείο μας και δίνει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές μας να συμμετέχουν σε ένα δημιουργικό ταξίδι παραγωγής νέων γνώσεων και αφομοίωσης αξιών.  Τα σημερινά παγκόσμια ζητήματα γίνονται αντικείμενο έρευνας για συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν την αξία της συνεργασίας διαπραγματευόμενοι την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των θεμάτων που απασχολούν τον ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, εξασκούν [....]