Στο πλαίσιο της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Εβδομάδας στη Γαλλία που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας από 1 έως 6 Φεβρουαρίου 2021, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, η Γαλλική Πρεσβεία, η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργάνωσαν την 1η διαδικτυακή Γαλλοελληνική Ολυμπιακή εβδομάδα. Μαθήτριες και μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου της Σχολής μας πραγματοποίησαν εικονικές συναντήσεις με Έλληνες και [....]