ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι μαθήτριες και οι μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρώτη από μια σειρά ενημερώσεων για τις σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ο Δρ. Ανδρόνικος Καλίρης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου του Πειραιά παρουσίασε τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, τον οδηγό [....]