ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020-2021

Η Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ» προκηρύσσει και φέτος ολικές και μερικές υποτροφίες για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Πιο συγκεκριμένα, για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου, θα χορηγηθούν:

– Δύο υποτροφίες σε μαθητές του Δημοτικού μας και δύο υποτροφίες σε μαθητές που προέρχονται από άλλα Δημοτικά για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυμνάσιο-Λύκειο.

– Μία υποτροφία 50% σε μαθητή του Δημοτικού μας και μία υποτροφία 50% σε μαθητή που προέρχεται από άλλο Δημοτικό για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυμνάσιο-Λύκειο.

– Μία υποτροφία 30% σε μαθητή του Δημοτικού μας και μία υποτροφία 30% σε μαθητή που προέρχεται από άλλο Δημοτικό για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυμνάσιο-Λύκειο.

– Μία υποτροφία 50% σε μαθητή του Δημοτικού μας και μία υποτροφία 50% σε μαθητή που προέρχεται από άλλο Δημοτικό για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Γυμνάσιο.

Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄Λυκείου, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, και προέρχονται από άλλα Γυμνάσια, θα χορηγηθούν:

– Δύο υποτροφίες για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Λύκειο.

– Δύο υποτροφίες 50% για όλη τη διάρκεια της φοίτησης στο Λύκειο.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες της Α΄Γυμνασίου είναι τα Μαθηματικά και η Νεοελληνική Γλώσσα στην ύλη της ΣΤ΄ Δημοτικού σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικότερα:

– Στη Γλώσσα: Ενότητα 1-13. Κατανόηση γραπτού κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και λεξιλογικές, συντακτικές, γραμματικές ασκήσεις.

– Στα Μαθηματικά: Κεφάλαια 1-44 και 61,62,63.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες της Α΄Λυκείου είναι τα Μαθηματικά και η Νεοελληνική Γλώσσα στην ύλη της Γ΄Γυμνασίου σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η εξέταση για τις υποτροφίες της Α΄Γυμνασίου και για τις υποτροφίες της Α΄Λυκείου θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή, το Σάββατο 11 Απριλίου 2020 και ώρα 09:00 πμ.

Οι μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους μία ώρα και 30 λεπτά για τη Γλώσσα και μία ώρα και 30 λεπτά για τα Μαθηματικά. Θα γράψουν με μπλε στυλό, ενώ για τις πρόχειρες σημειώσεις τους μπορούν να έχουν μαζί τους μολύβι και γόμα. Κατά το ίδιο διάστημα, οι γονείς που θα παραμείνουν στον χώρο της Σχολής θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία της Σχολής, τον παιδαγωγικό της σχεδιασμό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους μαθητές.

Όσοι γονείς επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στις εξετάσεις των υποτροφιών, μπορούν είτε να περάσουν από τη Σχολή έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, είτε να στείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στο email ypotrofies@stjoseph.gr

Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι οι προεγγραφές για την κράτηση θέσης των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2020-2021 θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020.

Από τη Γενική Διεύθυνση

 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020-2021