Συμμετοχή στο 2ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών

Ομάδα μαθητών μας συμμετείχε στο 2ο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (MSKMUN 2020), το οποίο διοργανώθηκε από το 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς. Το τετραήμερο Συνέδριο Προσομοίωσης των Συνεδριάσεων του ΟΗΕ έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές μας να βιώσουν την πολιτική δραστηριότητα.