Οι μαθητές της Β΄ τάξης επισκέφτηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών μας Επισκέψεων και της Ευέλικτης Ζώνης οι μαθητές της Β΄ τάξης την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

 

Εκτός από τις παρουσιάσεις των χώρων σκοπός των εκπαιδευτών του Μουσείου είναι:

 

– η εξοικείωση με το φυσικό περιβάλλον,

– η κατανόηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται σ’ αυτό,

– η ευαισθητοποίηση του κοινού στους κινδύνους που διατρέχει το φυσικό περιβάλλον σήμερα και

– η ενεργοποίηση στην κατεύθυνση της διαφύλαξής του.