Διδακτική επίσκεψη Γ’ Γυμνασίου

Οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου επισκέφθηκαν την εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια», ξεναγήθηκαν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συνομίλησαν με τους ειδικούς για το αντικείμενο της εταιρείας, την ανάπτυξή της, τις κατηγορίες επαγγελματιών που απασχολεί και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.