Πρόγραμμα Υποτροφιών 2017-2018

Το Σχολείο μας συμπλήρωσε 160 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση παραμένοντας σταθερό στους στόχους του· τη μετάδοση ολοκληρωμένων γνώσεων στους μαθητές του και τη διάπλαση του χαρακτήρα τους με χριστιανικές αξίες, κοινωνικές δεξιότητες και ανθρωπιστικά ιδανικά. Συγχρόνως επιδιώκουμε την εξασφάλιση επαρκούς εκμάθησης ξένων γλωσσών, με σκοπό να αποτελέσουν εργαλείο για μια επιτυχημένη πορεία σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Παράλληλα, διαρκώς εκσυγχρονίζεται τόσο στις υλικοτεχνικές υποδομές όσο και στα παιδαγωγικά προγράμματα, δίνοντας προτεραιότητα στην προσέγγιση του κάθε παιδιού ως ξεχωριστής προσωπικότητας με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του.

 

Μην έχοντας κερδοσκοπικό προσανατολισμό, διατηρεί τα δίδακτρά του χαμηλά, σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του και έχει καθιερώσει εδώ και εννέα χρόνια ως κίνητρο επιμέλειας και προόδου πρόγραμμα υποτροφιών για την ενίσχυση των αριστούχων μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

 

Σε αυτό το πλαίσιο προκηρύσσει και φέτος, τέσσερεις υποτροφίες για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Πιο συγκεκριμένα, θα διενεργηθούν εξετάσεις για να δοθούν υποτροφίες στους δύο (2) πρώτους επιτυχόντες μαθητές προερχόμενους από το Δημοτικό της Σχολής και στους δύο (2) πρώτους επιτυχόντες μαθητές προερχόμενους από άλλα Δημοτικά σχολεία. Οι υποτροφίες καλύπτουν όλο το ποσό των διδάκτρων με προϋποθέσεις το ήθος και την άριστη επίδοση κατά τη διάρκεια των έξι ετών φοίτησης.

 

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, είναι τα Μαθηματικά και η Νεοελληνική Γλώσσα στην ύλη της ΣΤ΄ Δημοτικού,  σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Ειδικότερα:

 

  • Στη Γλώσσα:  Ενότητα 1-13.  Κατανόηση γραπτού κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και λεξιλογικές – συντακτικές – γραμματικές ασκήσεις.
  • Στα Μαθηματικά: Κεφάλαια 1-44 και 61,62,63.
  • Και σε μία ξένη γλώσσα:  Γαλλικά, στην ύλη επιπέδου DELF A1 προς A2 ή Αγγλικά, στην ύλη επιπέδου Α1 προς Α2 (ΚΕΤ).

 

Η τελική βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής: 40% από τη Νεοελληνική Γλώσσα, 40% από τα Μαθηματικά και 20% από την ξένη γλώσσα.

 

Οι εξετάσεις για τις υποτροφίες αυτές θα πραγματοποιηθούν στον χώρο της Σχολής, το Σάββατο 8 Απριλίου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. 

 

Η διάρκεια της εξέτασης ανά μάθημα θα είναι συνολικά 1 ώρα και 15 λεπτά περίπου. Οι υποψήφιοι θα γράψουν με μπλε στυλό. Για τις πρόχειρες σημειώσεις τους μπορούν να έχουν μαζί τους μολύβι και γόμα, αλλά όχι διορθωτικό υγρό (blanco, κ.λπ.)

 

Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στις εξετάσεις των υποτροφιών, παρακαλούμε να περάσουν από τη Γραμματεία έως τις 03/04/2017, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να ενημερωθούν επί της διαδικασίας και των προϋποθέσεων συμμετοχής.

 

Από τη Διεύθυνση