Συμμετοχή αποφοίτου στον Όμιλο Αντιλογίας

Την Τρίτη 3 Μαρτίου, στο μάθημα του Oμίλου Αντιλογίας Γυμνασίου-Λυκείου συμμετείχε η Δάφνη Γιακουμάκη, απόφοιτος της Σχολής μας , φοιτήτρια στη Νομικής Σχολή Αθηνών και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ομίλου του Λυκείου. Μας μετέφερε την πολυετή εμπειρία της τόσο από τον Όμιλο του σχολείου μας, όσο και από τη συμμετοχή της στην ομάδα Αντιλογίας της Νομικής. Μετά από πρότασή της, αναλύσαμε το θέμα «Η απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων επιβάλλεται για λόγους δημόσιας υγείας». Μας παρουσίασε τον τρόπο ανάπτυξης της επιχειρηματολογίας ως Λόγος και Αντίλογος και κατεύθυνε την ανάπτυξη και την εξέλιξη των επιχειρημάτων των μαθητών του Ομίλου μας, οι οποίοι πέτυχαν τη διεξαγωγή μιας πολύ εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων και θέσεων, στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού διαλόγου.