Τροποποιημένο πρόγραμμα και οδηγίες ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων DELF, DALF, SORBONNE και κοινοποίησε επιστολή, σχετικά με τις οδηγίες για την ομαλή διεξαγωγή τους. Ακολουθεί το αρχείο με τις ημερομηνίες αναλυτικά και η επιστολή προς τους υποψηφίους.  

Τροποποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων

Τροποποιημένο πρόγραμμα εξετάσεων (Ελληνικά)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ