Οι μαθητές της Γ΄ τάξης έφτιαξαν λουλούδια του Μάη και αποτύπωσαν συναισθήματα με μία μόνο λέξη!!!

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης μένουν σπίτι και με αφορμή τον μήνα Μάη έφτιαξαν λουλούδια. Ζητήθηκε από τους δασκάλους τους μαζί με την κατασκευή τους να στείλουν και τα συναισθήματα που τους προκαλεί ένα λουλούδι, όταν το βλέπουν ή το μυρίζουν.

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης προσπάθησαν να τα αποτυπώσουν με μία μόνο λέξη!!!