Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας 2021

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοίνωσε αλλαγές στα Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας, οι οποίες θα ισχύσουν από το 2021 και διακρίνονται στον παρακάτω πίνακα.