ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΒΑΣΗ

Στα διαγράμματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται με στατιστικά στοιχεία τα αποτελέσματα της Σχολής μας εν συγκρίσει με εκείνα σε πανελλήνια βάση. 

Τα πρώτα διαγράμματα φανερώνουν το ποσοστό των μαθητών που συγκέντρωσαν πάνω από 18.000 μόρια, καθώς και 15.000-20.000 μόρια, ανά ομάδα προσανατολισμού. 

Τα διαγράμματα που ακολουθούν φανερώνουν τις αντίστοιχες βαθμολογίες ανά μάθημα. 

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας για τις εξαιρετικές τους επιδόσεις!