Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Ξεκίνησε και φέτος στη Σχολή μας το «πρόγραμμα μελέτης» των μαθητών του Γυμνασίου καθώς και της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών Γυμνασίου -Λυκείου. Στη μελέτη, οι μαθητές του Γυμνασίου  οργανώνουν το καθημερινό τους διάβασμα και λύνουν τυχόν απορίες βελτιώνοντας τις σχολικές επιδόσεις τους. Στα ενισχυτικά μαθήματα Γυμνασίου – Λυκείου, οι μαθητές κατανοούν και εμπεδώνουν την διδαχθείσα ύλη μέσω της εκ νέου διδασκαλίας όπως και της επίλυσης σχετικών ασκήσεων. Ο τρόπος αντιμετώπισης και κάλυψης  των μαθησιακών αναγκών των παιδιών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του διδάσκοντα καθηγητή του πρωινού προγράμματος των μαθητών και του καθηγητή της ενισχυτικής διδασκαλίας.

 

Υπεύθυνος Ομίλων, Μελέτης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας :

κ. Ιωσήφ Πρίντεζης