Όμιλος προετοιμασίας για μαθηματικούς διαγωνισμούς

Ο όμιλος  Μαθηματικών για την προετοιμασία διαγωνισμών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές  να γνωρίσουν  «ξεχωριστές  μεθόδους» αντιμετώπισης   προβλημάτων-ασκήσεων  και να συνεργαστούν χωρίς την «πίεση» ύλης και διαγωνισμάτων, ώστε να έλθουν πιο κοντά στη μεγάλη οικογένεια της Μαθηματικής Επιστήμης. Παράλληλος στόχος είναι η  συμμετοχή στους διαγωνισμούς της μαθηματικής εταιρίας (Πυθαγόρας,Θαλής) και των Ελληνογαλλικών σχολείων.

 

Υπεύθυνος ομίλου κ.Αντρέας Κάντας