Παγκόσμια Ημέρα Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γαλλικό-Αγγλικό τμήμα)

To Γαλλικό μας τμήμα εργάστηκε πάνω στο θέμα των Ανθρώπινων δικαιωμάτων…

 

Les élèves de la 3ème classe du collège et de la 1ère et de la 2ème classes du lycée  honorent la Journée Internationale des Droits de l’Homme.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: κα Λιάγκου , κα Κωνσταντινίδου

 

To Αγγλικό μας τμήμα στο θέμα των Ανθρώπινων δικαιωμάτων…

1st grade Senior High School students honour Human Rights Day.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: κα.Σαμίου, κα.Τάγιου, κα Χρυσανθοπούλου