Παγκόσμια Ημέρα Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και όλα τα έθνη.  Κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη Διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, οφείλει να καταβάλλει  προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών .

 

Η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία έχει επικεντρωθεί κυρίως στη διδασκαλία και τη μάθηση, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μέρος μιας συνολικής εκπαιδευτικής προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι βασικές αξίες της αξιοπρέπειας, του σεβασμού και της υπευθυνότητας θα πρέπει να αποτελούν την κινητήρια δύναμη του σχολείου. Το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα σχολείο παιδοκεντρικό. Αυτό είναι το κύριο μέρος μιας προσέγγισης που αναπτύχθηκε από τη UNICEF.

 

Οι μαθητές της Γ΄Λυκείου εστίασαν στους παραπάνω τομείς στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Υπεύθυνοι καθηγητές : κα. Γαλάνη, κα. Γιαννούλη, κος. Αλεξέλλης

 

Στη Β’ λυκείου έγινε ομιλία στους μαθητές από  την απόφοιτη της Σχολής Δάφνη Γιακουμάκη Τελειόφοιτη  της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Στην Α λυκείου  στα παιδιά  μίλησε η κα Οικονόμου στο πλαίσιο του μαθήματος  της Πολιτικής Παιδείας.