Ποσοστά επιτυχίας πτυχίων Cambridge-Michigan 2021

Μετά την ανακοίνωση και των αποτελεσμάτων του Cambridge, συγχαίρουμε για άλλη μια φορά μαθητές και καθηγητές Αγγλικών της Σχολής μας για τα αποτελέσματά τους στις εξετάσεις πτυχίων όλων των επιπέδων. Αναλυτικά:

 

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΕ CAMBRIDGE και MICHIGAN ΕΙΝΑΙ 97%

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β1:
BCCE (19 Ιουνίου) 17 στους 18

 

ΕΠΙΠΕΔΟ Β2:
ECCE (8 Μαίου) 16 στους 16
ECCE (26 Ιουνίου) 30 στους 30
ABLE (Ιούνιος) 2 στους 2
FCE (16 Μαίου) 7 στους 7
FCE (20 Ιουνίου) 17 στους 18

 

ΕΠΙΠΕΔΟ C1:
ALCE (19 Ιουνίου) 2 στους 2

 

ΕΠΙΠΕΔΟ C2:
ECPE (9 Μαίου) 7 στους 8
ECPE (27 Ιουνίου) 10 στους 11

 

ΣΥΝΟΛΟ 108 επιτυχόντες σε 112 υποψηφίους : Ποσοστό 97%

 

Όταν η μεθοδική προσπάθεια συναντά την προσήλωση στο στόχο, ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες, οι κόποι ανταμείβονται!