Η Υφυπουργός Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, κα Μαρία Συρεγγέλα στη Σχολή μας

Με ιδιαίτερη τιμή υποδεχτήκαμε στον χώρο του σχολείου μας την Υφυπουργό Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, κα Μαρία Συρεγγέλα.

 

Οι μαθητές της Γ΄Λυκείου παρακολούθησαν μία ενημέρωση για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, το πρώτο νομικάδεσμευτικό διεθνές κείμενο το οποίο ορίζει τις μορφές που προσλαμβάνει η βία κατά των γυναικών και παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία των θυμάτων και την παύση ατιμωρησίας των δραστών.