Εκπαιδευτική Ημερίδα Μουσικής «Η ένταξη της Μουσικής στα Σχολικά Βιβλία»

Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Ημερίδα  Μουσικής στο Δημοτικό με θέμα: «Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» από τις εκπαιδευτικούς: Χρυσάνθη Ζεπάτου, Μαρία  Μαγάλιου και  Ελισσάβετ Περακάκη.

 

Στην ημερίδα, είδαμε τον τρόπο που μπορεί η μουσική να ενταχθεί στο μάθημα της μουσικής ενεργοποιώντας τη συμμετοχή των μαθητών και οδηγώντας τους στην αισθητική απόλαυση. Παίξαμε μουσική με τους σωλήνες και μουσικά όργανα, χορέψαμε, συνοδεύσαμε μουσικά έργα και συζητήσαμε τρόπους διαχείρισης της τάξης κατά τη διάρκεια των μουσικών δραστηριοτήτων.

 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το θεωρητικό εκείνο μοντέλο βάσει του οποίου ο οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα από τις μουσικές του γνώσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μουσική προκειμένου να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει σε διάφορους τομείς της αγωγής και εκπαίδευσης στη σχολική ηλικία.

 

Τέλος, δουλέψαμε σε ομάδες, που δημιούργησαν τις δικές τους δραστηριότητες – παιχνίδια με βάση το βιωματικό πρώτο μέρος και τη θεωρητική ανάλυση του δεύτερου μέρους.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Κα Μαργαρίτα Παπακώστα ,ιδιοκτήτρια του  χώρου  παιδικής καλλιτεχνικής αγωγής, Πολύτεχνο, για την πρόταση, την οργάνωση και την υλοποίηση της ημερίδας.