Το Νηπιαγωγείο στο «Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης»

Στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Επισκέψεων το Νηπιαγωγείο επισκέφθηκε το ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Μόνος ή Μοναδικός ; Διαφορετικότητα και ρατσισμός».

 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν τα παιδιά μέσα από την εικαστική τέχνη να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες της διαφορετικότητας και του ρατσισμού, να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα και να αποβάλλουν προκαταλήψεις.