Η Ε΄ τάξη στον Εκπαιδευτικό Χώρο Team Magma

Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Επισκέψεων η Ε΄ τάξη την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2018  επισκέφτηκε τον Εκπαιδευτικό Χώρο Team Magma όπου παρακολούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Mag Mystery. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με μαθηματικές έννοιες, απέκτησαν μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες που διατρέχουν τόσο τα ελληνικά όσο και τα Διεθνή Προγράμματα Σπουδών, οικοδομώντας το κατάλληλο νοητικό, γνωστικό και ψυχοσυναισθηματικό υπόβαθρο, που τους βοηθά να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να βιώσουν θετικές μαθησιακές εμπειρίες στον τομέα των μαθηματικών. 

 

Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι μαθητές συνδυάζοντας μοναδικά τη φαντασία, τη λογική και τη δημιουργικότητά τους, αποκωδικοποιούν μαθηματικούς γρίφους, παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια και λύνουν το «μυστήριο του δωματίου», με στόχο: α) την ανάπτυξη των νοητικών τους δεξιοτήτων, όπως η λογική, η στρατηγική σκέψη, η παρατηρητικότητα, η ταχύτητα αντίληψης, η μνήμη, η κριτική σκέψη και β) την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, ο ευγενής συναγωνισμός.