Υποτροφίες Α΄ Γυμνασίου 2018-2019

Η Ελληνογαλλική Σχολή «Άγιος Ιωσήφ»  προκηρύσσει και φέτος τέσσερις υποτροφίες για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2018-19, ως κίνητρο επιμέλειας και προόδου.

 

Πιο συγκεκριμένα θα διενεργηθούν εξετάσεις για να δοθούν υποτροφίες στους δύο (2)  πρώτους επιτυχόντες μαθητές προερχόμενους από το Δημοτικό της Σχολής και στους δύο (2) πρώτους επιτυχόντες μαθητές από άλλα Δημοτικά σχολεία. Οι υποτροφίες καλύπτουν όλο το ποσό των διδάκτρων με προϋποθέσεις  το ήθος και την άριστη επίδοση κατά τη διάρκεια των έξι ετών φοίτησης.

 

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα Μαθηματικά και η Νεοελληνική Γλώσσα στην ύλη της ΣΤ’ Δημοτικού σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και μία ξένη γλώσσα. Ειδικότερα:

 

Στη Γλώσσα: Ενότητα 1-13. Κατανόηση γραπτού κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και λεξιλογικές συντακτικές – γραμματικές ασκήσεις.
Στα Μαθηματικά: Κεφάλαια 1-44 και 61,62,63.
Και σε μία ξένη γλώσσα: Γαλλικά, στην ύλη επιπέδου DELF Α1 προς Α2  ή Αγγλικά, στην ύλη επιπέδου Α1 προς Α2 (ΚΕΤ).

 

Η τελική βαθμολογία θα διαμορφωθεί ως εξής: 40% από τη Νεοελληνική γλώσσα, 40% από τα Μαθηματικά και 20% από την ξένη γλώσσα.

 

Οι εξετάσεις γι αυτές τις υποτροφίες θα πραγματοποιηθούν στον χώρο της Σχολής, το Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 και ώρα 9:00 πμ.

 

Η διάρκεια της εξέτασης ανά μάθημα θα είναι συνολικά 1 ώρα και 15 λεπτά περίπου. Οι υποψήφιοι θα γράψουν με μπλε στυλό. Για τις πρόχειρες σημειώσεις τους μπορούν να έχουν μαζί τους μολύβι και γόμα, αλλά όχι διορθωτικό υγρό ( blanco,  κ.λπ.). Τις ίδιες ώρες οι γονείς που θα παραμείνουν στον χώρο της Σχολής θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη Σχολή και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους μαθητές.

 

Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή των παιδιών τους στις εξετάσεις των υποτροφιών, παρακαλούμε να περάσουν από τη Σχολή  έως την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να ενημερωθούν επί της διαδικασίας και των προϋποθέσεων συμμετοχής.

 

Από τη Διεύθυνση

 

SJ_2018.04.21_Υποτροφίες_2018-2019