Οι μαθητές του Δ2 στο Διαδραστικό Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα

Στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Επισκέψεων και της Ευέλικτης Ζώνης το Δ2 την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 επισκέφτηκε και ξεναγήθηκε στο Διαδραστικό Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο Βαρνάβα και παρακολούθησε εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραμμα με θέμα τον τρόπο παρασκευής και την ιστορία του ψωμιού.