Η Δ΄ τάξη στη Θόλο του Ελληνικού Κόσμου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Η Δ΄ τάξη επισκέφτηκε τη Θόλο του Ελληνικού Κόσμου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και παρακολούθησε τη διαδραστική παραγωγή Εικονικής Πραγματικότητας: «Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά».

 

Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς και με την καθοδήγηση ειδικού μουσειοπαιδαγωγού, είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τη διαδρομή που ακολούθησαν.  Η αναπαράσταση της Αγοράς σε τρεις διαφορετικές στιγμές της ιστορίας έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να αντιληφθούν την εξέλιξη μέσα στο χρόνο και τη μεταβολή των λειτουργιών του χώρου από εποχή σε εποχή, όπως αυτή αποτυπώνεται στις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές διαφοροποιήσεις της.