Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού Υποτροφιών 2018

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού των υποτροφιών κι έχουν αναρτηθεί στη Σχολή.

 

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας.

 

Για να ενημερωθείτε μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία μας.

 

Ευχαριστούμε.