Υποδοχή στο Δημοτικό νόμιμων προσφύγων

Το σχολείο μας στο πλαίσιο της «Εκστρατείας Αγάπης» υποδέχτηκε νόμιμους πρόσφυγες και τις οικογένειές  τους από το Αφγανιστάν στο πλαίσιο του Προγράμματος  ‘‘Buddy program” της Caritas Αθήνας και της CRS. Το «Πρόγραμμα Φιλίας» (Buddy Program) είναι ένα ξεχωριστό και μοναδικό πρόγραμμα, που εφαρμόζει για πρώτη φορά η Κάριτας στην Ελλάδα, το οποίο υποστηρίζει και προωθεί την ένταξη των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία μέσω της δημιουργίας δεσμών με τον ντόπιο πληθυσμό και τις τοπικές κοινωνίες.

 

-Γιατί σύμφωνα με έρευνες, η ένταξη των «νέων γειτόνων μας» στην κοινωνία μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή συμβίωση και την αρμονική μας συνύπαρξη.

 

-Γιατί η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν την καρδιά μιας υγιούς κοινωνίας.

 

-Γιατί τα οφέλη και για τους δύο, πρόσφυγες και τοπικές κοινωνίες είναι πολλά:

 

– Μέσα από την αλληλεγγύη δίνεται νόημα στην ίδια τη ζωή
– Πιθανή δημιουργία φιλικών σχέσεων.
– Ανάπτυξη των διαπροσωπικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.