Αντισεισμική προστασία στο σχολείο

Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δεν πρόκειται να σταματήσει. Η χώρα μας είναι η πρώτη σε σεισμικότητα  χώρα της Μεσογείου και έτσι είναι απαραίτητο να εξοικειωθούμε με τους σεισμούς και  να παίρνουμε όλα τα μέτρα προκειμένου να περιορίσουμε τις συνέπειες της σεισμικής δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτά, αφού προηγήθηκε ενημέρωση των μαθητών για προσεισμικά μέτρα αυτοπροστασίας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία άσκηση ετοιμότητας  που προέβλεπε εκκένωση του σχολείου και συγκεντρωση σε ανοιχτό χώρο.