Αντιλογία στη Γαλλική Γλώσσα

Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 μαθήτριες και μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου συμμετείχαν για πρώτη φορά σε μια Αντιλογία στη Γαλλική Γλώσσα.
Το θέμα της Αντιλογίας ήταν:  «Διατροφή. Υπόθεση προσωπική ή συλλογική;»
Τα παιδιά άντλησαν τα επιχειρήματά τους μέσα από διάφορα κείμενα της επικαιρότητας και διαμόρφωσαν απόψεις γύρω  από αυτό το σημαντικό θέμα.
Το κέρδος ήταν αναμφίβολα μεγάλο όχι μόνο για την κατάκτηση της γλώσσας σε λεκτικό, γραμματικό και συντακτικό επίπεδο, αλλά και για την ανάπτυξη της δεξιότητας της επιχειρηματολογίας σε θέματα που αποτελούν αντικείμενο εξέτασης στα διπλώματα SBC1 και DALF C2.