Περιβαλλοντική δράση στο Γυμνάσιο

Μια σημαντική περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε στη Σχολή μας σήμερα, ενταγμένη στο πλαίσιο της Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού.

 

Μαθητές της Α γυμνασίου καλλώπισαν τον περιβάλλοντα χώρο του προαυλίου με πολύχρωμα αρωματικά φυτά, αφού προηγουμένως με την καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριάς τους προετοίμασαν κατάλληλα τον χώρο. Στην συνέχεια καθάρισαν από γύρη και κουκουνάρια προσφέροντας με τον τρόπο αυτόν το παράδειγμα στην υπόλοιπη σχολική κοινότητας της στάσης που οφείλουμε να τηρήσουμε απέναντι στον χώρο εργασίας μας καθώς και συνολικά στο περιβάλλον μας.
Η εμπειρία αυτή της εθελοντικής προσφοράς και δράσης προσφέρει τη δυνατότητα σε όσους εμπλέκονται να υιοθετήσουν συμπεριφορές που θα αναδείξουν την αγάπη και τον σεβασμό πρώτα προς τον εαυτό και κατ’ επέκταση στους άλλους.