Θέματα Υποτροφιών 2018-2019

Παραθέτουμε τα θέματα των υποτροφιών 2018-2019. Ευχαριστούμε όσα παιδιά συμμετείχαν και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα!

 

Αγγλικά

Γαλλικά

Μαθηματικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Νεοελληνική Γλώσσα – Σταυρόλεξο