Οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ενημερώθηκαν για το τι πρέπει να κάνουν για να έχουν υγιή καρδιά!

Την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019, με αφορμή την ημέρα καρδιάς, ο καρδιολόγος κύριος Αναστάσιος Μίλκας, Υπεύθυνος Μονάδας Εμφραγμάτων του Ναυτικού Νοσοκομείου, ενημέρωσε τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ τάξης σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε πάντα μια υγιή και δυνατή καρδιά! Ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ενημέρωση!