Ημερίδα για την Εκπαίδευση

Τα σχολεία του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως, Saint Joseph Πεύκης, Jeanne d’ Arc Πειραιά και Saint Joseph Βόλου, στον ενάμιση και πλέον αιώνα αδιάλειπτης λειτουργίας τους στην Ελληνική Εκπαίδευση έχουν ως στόχο οι μαθητές τους να διαμορφώσουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ψυχικής καλλιέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων των Σχολείων μας συμμετέχουν σε επιμορφώσεις ποικίλων θεμάτων.
Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, στη Σχολή μας πραγματοποιήθηκε Επιμορφωτική Ημερίδα με θέματα:

 

α/ Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις – Πρακτικές εφαρμογές στην τάξη & β/ Ενδυνάμωση εκπαιδευτικού, προκειμένου να εμπνέει τους μαθητές τους και να συνεργάζεται αρμονικά με τους γονείς τους.

 

Μετά την προσευχή, τους χαιρετισμούς και τις κεντρικές εισηγήσεις ακολούθησαν εργαστήρια ανά βαθμίδα και ειδικότητα διδασκαλίας.