Εργασίες 38ης Συνόδου MUN

Οι επιτροπές συνεχίζουν με έντονους ρυθμούς τις εργασίες τους, για να προωθήσουν τα ψηφίσματά τους στη Γενική Συνέλευση. Οι πρεσβευτές του Saint Joseph πήραν τον λόγο και συνέβαλαν με τρόπο ουσιαστικό στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων.